Brede School Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

koersplan

In het koersplan 2019-2023 geeft de organisatie een "doorkijkje" naar hoe het onderwijs, de organisatie, het (samenwerkings)netwerk, er in 2023 uit zal zien. Uiterlijk 2023 zal dus beschreven moeten staan welke doelen wel/niet behaald zijn, wat dit voor consequenties heeft én welke nieuwe doelen er voor de nieuwe periode gesteld worden.