Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Vacature orthopedagoog/GZ-psycholoog met basisaantekening diagnostiek Stichting Eduquaat en MeerderWeert 0,6-0,8 fte

De Interne Ondersteuningsteams (IOT's) verbinden, coördineren en bewaken de kwaliteit van passende leerlingenondersteuning; als totaal in het samenwerkingsverband en specifiek en op maat op de verschillende scholen die binnen het samenwerkings-verband participeren. We willen tussen de beide besturen de samenwerking op het gebied van leerlingenondersteuning bevorderen en verder uitbouwen.