Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

visie/missie


Ruimte voor het kind
Ruimte voor het onderwijs van morgen


Onze missie: Ruimte bieden aan kinderen door goed onderwijs

Je mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd

Over het 'why, how en what'

WHY
 
De wereld verandert en Eduquaat verandert mee!
Er staan een paar flinke uitdagingen in het nieuwe koersplan. De uitdagingen vragen om een andere manier van kijken naar het onderwijs. Het gaat om de 'waarom-vraag' van een school. Vaak lopen we voorbij aan deze 'waarom-vraag' en duiken we direct in het 'wat' en 'hoe'. Onderwijsmensen zijn doeners en willen voor en met de kinderen aan de slag. Het is belangrijk af en toe een pas op de plaatst te maken en te herijken of de gemaakte keuzes uit het verleden nog passend zijn. Zeker in een tijd waarin om ons heen de wereld in hoog tempo verandert. Er moeten keuzes gemaakt worden. Het 'bordje' van het onderwijs is vol. Een herijking van 'waarom school?'.

Alle maatschappelijk uitdagingen (problemen) worden geprojecteerd op het onderwijs. Of het nu gaat over de opbrengsten van taal en rekenen, muzikale vorming, meer bewegingsonderwijs, creativiteitsontwikkeling, anti pesten, sociale vaardigheden, burgerschap, obesitas, seksuele voorlichting, 21ste eeuwvaardigheden etc. De oplossing van deze vraagstukken passen niet binnen de 940 uur onderwijs en binnen de traditionele manier van werken. We zitten in een tijdsframe waar we ons moeten heroriėnteren op de rol en verantwoordelijkheid van een school. Een verantwoordelijkheid in relatie tot onze maatschappelijke opdracht voor kinderen en binnen de context van de huidige tijd.
 
HOW

Om dit te bereiken, als een soort vliegwiel, zijn er drie invalshoeken essentieel om het bovenstaande te bereiken: als eerste het werken aan de kwaliteit van de medewerkers en daarmee aan de kwaliteit van het product. Een tweede basisvoorwaarde is het flexibiliseren van de manier waarop de school haar werk organiseert. Als derde de school is van oudsher een naar binnen gerichte organisatie. Wil de school haar doelen realiseren dat moet de verbinding naar buiten gemaakt worden.
 
WHAT
 
Belangrijke uitgangspunten bij het koersplan zijn dat we willen toegroeien naar 'eigenaarschap' voor leren en de ontwikkeling van kinderen. Ook dat we kinderen de ruimte willen geven te groeien naar wie ze zelf zijn. Om dat te bereiken is er een systeem nodig dat adaptief is naar kinderen. We bouwen aan onderwijs waarbij we met behulp van onze kennis, vaardigheden, methodieken en technologie de ontwikkeling van kinderen faciliteren. Daarbij helpen we ouders om de ontwikkeling van hun kind optimaal te volgen. Ouders zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en een belangrijke voorspeller voor een goede ontwikkeling van kinderen.
Belangrijk is vakmanschap, open communicatie, maar ook durven dromen van onderwijs dat recht doet aan autonomie van kinderen. Onderwijs dat volop ruimte biedt aan een kind om alle talenten te kunnen ontwikkelen. Een plek waar je gezien wordt en gewaardeerd om wie je bent. Die weg willen we als Eduquaat gaan!

De 7 kenmerken van een Eduquaat school:
- De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt van ons handelen
- We zetten in op brede talentontwikkeling
- Het onderwijs dat we bieden past bij wat het kind nodig heeft
- Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken
- Er is een plezierige werksfeer en ruimte voor eigenaarschap en eigen inbreng
- We richten ons op het versterken van de omgeving waar kinderen opgroeien
- We zijn innovatief en zijn voortdurend in ontwikkeling


In het koersplan 2015-2019 geeft de organisatie een "doorkijkje" naar hoe het onderwijs, de organisatie, het (samenwerkings)netwerk, er in 2019 uit zal zien.
Uiterlijk 2019 zal dus beschreven moeten staan welke doelen wel/niet behaald zijn, wat dit voor consequenties heeft én welke nieuwe doelen  er voor de nieuwe periode gesteld worden

Eduquaat koersplan 2015-2019.pdf