Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Koersplan

Koersplan 2023-2027

In het Koersplan 2023-2027 staan de thema's, doelen en ambities beschreven van onze organisatie, onderbouwd met onze visie. Jaarlijks evalueren wij onze zes gezamenlijke doelen en delen we onze specifieke schooldoelen met elkaar. Eduquaat; rijk in onderwijs!
Eduquaat koersplan 2023-2027

 Frank Cuppers (voorzitter CvB Eduquaat) reikt het eerste
exemplaar van het nieuwe koersplan uit aan de voorzitter van de PO raad: Freddy Weima.