Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Ondersteuningsgids

Leerlingenzorg heeft in de scholen van Eduquaat een 'natuurlijke' plaats. Het is niet iets dat los gezien wordt van de rest van het systeem. De zorg voor alle kinderen moet zoveel mogelijk plaats vinden ín de klas, door de eigen leerkracht. De leerkracht heeft een team om zich heen dat hem kan steunen in zijn uitvoerende taken en hem daarin wil en kan bijstaan. Daar waar een leerkracht hulp nodig heeft, kan steeds een beroep worden gedaan op collega's, de intern begeleider (IB-er), het intern ondersteuningsteam (IOT), externe instanties of directie. Hulp is er in eerste instantie op gericht de leerkracht te versterken in zijn kennis, eigen vaardigheden en houding naar de leerlingen. Leerlingenzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen.