Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Organisatie

Eduquaat, stichting vooropenbaar en bijzonder primaironderwijs, is een onderwijsorganisatievoor Weert e.o. waarin 7 scholen zijn ondergebracht.

We werken samen metonze partners aan kwalitatief goedonderwijs voor kinderen.

Bij Eduquaatis de ontwikkeling van het kind hetuitgangspunt van handelen.

Meer over de Stichting Eduquaat…