Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Samenstelling GMR

<b>De Wet Medezeggenschap op School heeft het mogelijk gemaakt om de medezeggenschap zo vorm te geven dat die het beste bij de specifieke situatie van een schoolbestuur past. </b>
Een GMR is verplicht bij besturen met meer dan 1 school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders in de GMR zitten. <br>
<b>Taken GMR</b>
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS artikel 16 staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau . <br>
Wilt u hierover nog meer inhoudelijke informatie, kijkt u dan via onderstaande link naar de website met de actuele tekst inzake de WMS. <br>
<a href = "http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms/" target="blank">Wet medezeggenschap op scholen</a>
NAAM
ROL
E-MAIL
SCHOOL
LindaKirkels-Janssen
Personeel (voorzitter )
het Dal
Kirsten Born
Ouder
het Dal
Inge Mackus
Personeel
het Dal
Maria Gubbels-Korten
Personeel
St. Jozef
Jolanda Peters-van Nieuwenhoven
Ouder (secretaris)
St. Jozef
Silvia Stultjens
Personeel
Brede School Moesel
VACATURE
Ouder
Brede School Moesel
Sabine Koopman
Personeel
OBS Molenakker
John Smolenaers
Ouder
OBS Molenakker
Esther Rutten
Personeel
OBS de Graswinkel
Loes Willekens
Tamara Smeets
Ouder
Ouder
OBS de Graswinkel
OBS de Graswinkel
Mark Kuper
Personeel
OJBS de Duizendpoot
Greg Buchardt
Ouder
OJBS de Duizendpoot
Frank van den Born
Personeel
OBS de Uitkijktoren
Koen Kodde
Ouder
OBS de Uitkijktoren
Frank Cuppers Bestuurder