Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Samenstelling GMR

<b>De Wet Medezeggenschap op School heeft het mogelijk gemaakt om de medezeggenschap zo vorm te geven dat die het beste bij de specifieke situatie van een schoolbestuur past. </b>
Een GMR is verplicht bij besturen met meer dan 1 school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders in de GMR zitten. <br>
<b>Taken GMR</b>
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In WMS artikel 16 staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau . <br>
Wilt u hierover nog meer inhoudelijke informatie, kijkt u dan via onderstaande link naar de website met de actuele tekst inzake de WMS. <br>
<a href = "http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms/" target="blank">Wet medezeggenschap op scholen</a>
 NAAM
  ROL 
 E-MAIL
 SCHOOL 
 Linda Kirkels-Janssen
  Personeel (voorzitter )
 het Dal
 Kirsten Born
  Ouder
 
 het Dal
 Inge Mackus
  Personeel
 
 het Dal
 Maria Gubbels-Korten
  Personeel
 
 St. Jozef
 Jolanda Peters-van Nieuwenhoven
  Ouder (secretaris)
 
 St. Jozef
 Silvia Stultjens
  Personeel
 
 Brede School Moesel
 VACATURE
  Ouder
 
 Brede School Moesel
 Sabine Koopman
  Personeel
 
 OBS Molenakker
 John Smolenaers
  Ouder
 
 OBS Molenakker
 Esther Rutten
  Personeel
 
 OBS de Graswinkel
 Loes Willekens
 Tamara Smeets 
  Ouder
  Ouder
 
 OBS de Graswinkel
 OBS de Graswinkel
 Mark Kuper
  Personeel
 
 OJBS de Duizendpoot
 Greg Buchardt
  Ouder
 
 OJBS de Duizendpoot
 Frank van den Born
  Personeel
 
 OBS de Uitkijktoren
 Koen Kodde
  Ouder
 
 OBS de Uitkijktoren
Frank Cuppers   Bestuurder