Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling Eduquaat

Sinds 1 augustus 1998 is er voor het basisonderwijs een officiŽle klachtenregeling die aangeeft op welke objectieve wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan. Deze wet verplicht scholen om te voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie en om een klachtenregeling op te stellen.

Deze regeling is bestemd voor ouders, verzorgers, leerlingen, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en personen die anderszins deel uitmaken van stichting Eduquaat.

Ouders, verzorgers en leerlingen:
Op elke school kan iets gebeuren waarover u ontevreden bent. Dat horen wij graag van u. Wij geven ons onderwijs op een zorgvuldige wijze vorm. Dat betekent ook dat wij in geval van ontevredenheid hierover willen worden geÔnformeerd zodat we samen kunnen zoeken naar een eventuele oplossing. U krijgt niet te maken met een administratieve last, een telefoontje of gesprek blijkt vaak al voldoende. Wij werken in het belang van het kind. U hoeft niet te vrezen dat een melding consequenties zal hebben. Het welzijn van elk kind staat bij ons voorop!

Medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en personen die anderszins deel uitmaken van Eduquaat:
In een situatie waarin een passende oplossing 'in gesprek' niet gevonden wordt, hetzij intern via de leidinggevenden of interne vertrouwenspersoon, hetzij extern via de externe vertrouwenspersoon, heeft een medewerker de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen. Dit recht is zelfs wettelijk vastgelegd (Kwaliteitswet 1998) en is van toepassing op ouders, leerlingen, personeel, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van onze stichting.


Eduquaat kiest ervoor de klacht te laten onderzoeken door:

a) De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs - Voor klachten die vallen onder de hiervoor genoemde categorieŽn A en B op pagina 3 of door een onafhankelijke externe klachtencommissie.

b) De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs - Bij klachten die vallen onder de hiervoor genoemde categorie C op pagina 3.


Wij hopen dat deze regeling in de praktijk binnen Eduquaat nooit toegepast hoeft te worden. Indien het echter wel nodig is, hopen wij dat de inhoud van deze Klachtenregeling een positieve bijdrage levert aan een bevredigende oplossing voor alle partijen.

De externe vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en overig extern betrokkenen van Eduquaat is:
GGD Weert
Vogelsbleek 10,†6001BE Weert
Email: info.ggd@vrln.nl
Tel: 088-11 911 11

De externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers van Eduquaat is:
Mw. Trix Sillen, 't Eiland Mediation & Vertrouwenspersonen
Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Herten/Roermond
Internet: www.heteiland.eu
Email: info@heteiland.eu
Tel: 06 200 06 334

De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
Voor klachten die vallen onder de hiervoor eerder genoemde categorieŽn A en B.
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS. Utrecht
Tel: 0900 111 3 111

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Bij klachten die vallen onder de hiervoor eerder genoemde categorie C.
Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508AD Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Tel: 030 28 095 90 voor informatie over de procedure
Tel: 088 60 501 01 voor inhoudelijke vragen

Zie hier de volledige klachtenregeling van Eduquaat