Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Vertrouwenspersoon

Vanaf 1 augustus 1998 is er voor het basisonderwijs een officiële klachtenregeling, die aangeeft op welke wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan.

Binnen de scholen van st. Eduquaat gebeuren heel veel goede zaken. Dit laat niet onverlet dat er sprake kan zijn van situaties waarover u als ouder op- en/of aanmerkingen heeft, of misschien wel een klacht. Natuurlijk gaat u dan in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de directeur. De directeur is tevens de contactpersoon, die u - zo nodig - verwijst naar een door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon*. U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
Veelal zullen problemen binnen school opgelost (kunnen) worden. Met alle klachten, op- en/of aanmerkingen, zoals bijv. onderwijskundige klachten, klachten over leerkrachten, vermoedens van - seksuele - intimidatie, kunt u bij de directeur terecht. Schroom niet om in voorkomende situaties meteen contact op te nemen. Voor klachten m.b.t. de directeur kunt u terecht bij het College van Bestuur. Indien uw klacht door de school / bestuur niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de Klachtencommissie Basisonderwijs. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is of niet. De klachtenregeling is ook bestemd voor leerlingen en leerkrachten. De procedure is dezelfde.
*Voor meer informatie : www.onderwijsgeschillen.nl/klachten
*Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of school aan wie men vertrouwelijk zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon heeft hiertoe een speciale cursus of opleiding gevolgd en heeft geheimhoudingsplicht!

Vertrouwenspersoon namens st. Eduquaat:

Dhr. Paul de Rouw
Grindtakker 23
6176 JC Spaubeek
06-53721855
046-4435496

paulrouw@home.nl